Trung tâm tin học Tiên Tiên. Mua bán, Sửa chữa Điện thoại - Máy tính. Lắp đặt Camera giám sát.